خداحافظ

خداحافظ گل نازم ،کاشکی مهربون نبودی


میدونم سخت جدایی ،آخه عادت کرده بودی


بعد من خودم می دونم ،سخت زندگیت ،خرابهاگه غیر ایِنه عشقم چرا چشمات خیس آبه


چرا چشمات خیس آبه ،سرتو بزار رو شونمعاشقونه بغلم کن ،یا ازم بخواه بمونم


چرا شونه هات می لرزه ، مگه سردته گل من


اگه میگی خوب خوبی ، چرا خیسه شونه ی من!تو اصلا بگو ببینم، چرا ساکتی،نمیری


مگه تو نخواستی از من ،قول موندنو بگیریتوی لحظه های رفتن ، سرتو بزار رو شونم


می خوام دل بکنم از تو ،یه کاری بکن نتونمیه کاری بکن که دیگه ، حرف رفتنم نیارم


بزار اشکاتم بباره ، که حسابی کم بیارمهی تو چشام نگاه کن،که منم اشکی بریزم


هی ازم بخوای بمونم ،حس خوبیه عزیزم
/ 0 نظر / 15 بازدید